Category Archives: Bất đẳng thức trong các đề thi Đại học

Bất đẳng thức trong các đề thi Đại học

Lời giải câu Bất đẳng thức đề thi Đại học khối A, A1 năm 2013

Đề bài
Cho $a,b,c$ là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $(a+c)(b+c)=4c^2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biếu thức
$$P=\frac{32{{a}^{3}}}{{{\left( b+3c \right)}^{3}}}+\frac{32{{b}^{3}}}{{{\left( a+3c \right)}^{3}}}-\frac{\sqrt{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}}}{c}.$$ Continue reading