que thoi than

phu kien may han ho quang

sua may han mig

sua may han tig

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Sư phạm năm 2014

Standard

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2014 như sau:

Chuyên Toán học: 33.75/40 điểm

Chuyên Tin học: 30.0/36.0 điểm

Chuyên Vật lý: 33.0/39.0 điểm

Chuyên Hoá học: 35.0/39.0 điểm

Chuyên Sinh học: 35.0/39.0 điểm

Chuyên Anh: 35.5/41.0

Chuyên Văn: 35/38.5

– Tổng điểm là tổng với điểm chuyên đã nhân hệ số 2
– Chỉ xét tuyển đối với những thí sinh thi đủ các môn, không vi phạm Quy chế thi và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2 (> 2.00 điểm)

Nguồn : http://daotao.hnue.edu.vn/