Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Sư phạm năm 2014

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2014 như sau: Chuyên Toán học: 33.75/40 điểm Chuyên Tin học: 30.0/36.0 điểm Chuyên Vật lý: 33.0/39.0 điểm Chuyên Hoá học: 35.0/39.0 điểm Chuyên Sinh học: 35.0/39.0 điểm Chuyên Anh: 35.5/41.0 Chuyên Văn: 35/38.5