Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Sư phạm năm 2014

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2014 như sau:

Chuyên Toán học: 33.75/40 điểm

Chuyên Tin học: 30.0/36.0 điểm

Chuyên Vật lý: 33.0/39.0 điểm

Chuyên Hoá học: 35.0/39.0 điểm

Chuyên Sinh học: 35.0/39.0 điểm

Chuyên Anh: 35.5/41.0

Chuyên Văn: 35/38.5

– Tổng điểm là tổng với điểm chuyên đã nhân hệ số 2
– Chỉ xét tuyển đối với những thí sinh thi đủ các môn, không vi phạm Quy chế thi và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2 (> 2.00 điểm)

Nguồn : http://daotao.hnue.edu.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *