Tag Archives: chuyên Amsterdam

Bất đẳng thức thi thử lần 1 của THPT Chuyên Amsterdam năm 2014

Đề bài
Cho $a, \ b, \ c$ là các số thực dương thỏa mãn $a^2+b^2+c^2=3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $$P=3(a+b+c)+2\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\right).$$ Continue reading