Category Archives: Điểm chuẩn vào 10 THPT Hà Nội

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên và không chuyên

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Sư phạm năm 2014

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2014 như sau:

Chuyên Toán học: 33.75/40 điểm

Chuyên Tin học: 30.0/36.0 điểm

Chuyên Vật lý: 33.0/39.0 điểm

Chuyên Hoá học: 35.0/39.0 điểm

Chuyên Sinh học: 35.0/39.0 điểm

Chuyên Anh: 35.5/41.0

Chuyên Văn: 35/38.5

– Tổng điểm là tổng với điểm chuyên đã nhân hệ số 2
– Chỉ xét tuyển đối với những thí sinh thi đủ các môn, không vi phạm Quy chế thi và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2 (> 2.00 điểm)

Nguồn : http://daotao.hnue.edu.vn/

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên KHTN năm 2014

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên KHTN năm 2014 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên như sau:

Chuyên Toán học: 35,5 điểm
Chuyên Tin học: 33,5 điểm
Chuyên Vật lý: 34,0 điểm
Chuyên Hoá học: 32,0 điểm
Chuyên Sinh học: 30,0 điểm

Điểm chuẩn là tổng điểm của môn tiếng Anh (hệ số 1 và phải đạt từ 3,0 điểm trở lên), môn Ngữ văn (hệ số 1 và phải đạt từ 3,0 điểm trở lên), môn Toán vòng 1 (hệ số 1 và phải đạt từ 3,0 điểm trở lên) và môn chuyên (hệ số 2 và phải đạt từ 4,0 điểm trở lên).

Nguồn : http://hus.vnu.edu.vn/