Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên KHTN năm 2014

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên KHTN năm 2014 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên như sau:

Chuyên Toán học: 35,5 điểm
Chuyên Tin học: 33,5 điểm
Chuyên Vật lý: 34,0 điểm
Chuyên Hoá học: 32,0 điểm
Chuyên Sinh học: 30,0 điểm

Điểm chuẩn là tổng điểm của môn tiếng Anh (hệ số 1 và phải đạt từ 3,0 điểm trở lên), môn Ngữ văn (hệ số 1 và phải đạt từ 3,0 điểm trở lên), môn Toán vòng 1 (hệ số 1 và phải đạt từ 3,0 điểm trở lên) và môn chuyên (hệ số 2 và phải đạt từ 4,0 điểm trở lên).

Nguồn : http://hus.vnu.edu.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *